Σερβία οδηγός GPS

Kula-Pass - Rugova-Canyon
Kosovo and Metohija > Σερβία > Ευρώπη
Μάρτιος 20, 2016 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0

I did this trip in March 2016 with a street bike (Honda CB 1100 EX). Streets are good (compared to Kosovo Standard) and the landscape wonderful. I loved it!


Motorcycle Traveller Avatar Image
  • CBRider
  • Honda CB1100 EX
  • σκορ: 291
Mitrovica Ujmanit See
Kosovo and Metohija > Σερβία > Ευρώπη
Μάρτιος 19, 2016 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

it's a nice (very) short route in KOsovo close to the Serbian border. I did this in March 2016 with a strret bike (Honda CB 1100 EX). Streets are (compared to the regional standard) good, partly very good


Motorcycle Traveller Avatar Image
  • CBRider
  • Honda CB1100 EX
  • σκορ: 291