Γεωργία Δρόμοι για μοτοσυκλέτα

Map Key : Ροζ= τρέχουσα διαδρομή |Κόκκινο= Εξαιρετική|Μπλε=Καλή |Μοβ= άλλες προτεινόμενες Show Top Rated
Hide Long Routes
Off Road
Show All

Minnor Caucasus 1 : Batumi - Akhaltsikhe

Georgia > Γεωργία > Ασία
Ιούνιος 30, 2014 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0

An amazing route, including 40km dirt road in high altitude....great scenery of minnor Caucasus


Δρόμοι για μοτοσυκλέτα 1 υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Motorcycle Traveller Avatar Image

Minor Caucasus 2 : Akhaltsikhe - Akhaljkalaki

Georgia > Γεωργία > Ασία
Ιούνιος 30, 2014 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

Great pleasant road with very good scenery accompanied by river flow, also this routing includes some very interesting landmarks


Δρόμοι για μοτοσυκλέτα 1 υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Motorcycle Traveller Avatar Image

Telavi - Tbilisi

Georgia > Γεωργία > Ασία
Ιούνιος 30, 2014 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

A wonderful road from Telavi to Tbilisi, mountain pass with great scenery and good asphalt


Δρόμοι για μοτοσυκλέτα 1 υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Motorcycle Traveller Avatar Image

Zugdidi - Mestia

Georgia > Γεωργία > Ασία
Ιούνιος 30, 2014 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0

Amazing landscape, Great Alpine road with lots of scenery....take care in blind turns, lots of cows everywhere. Best for On&Off bikes


Δρόμοι για μοτοσυκλέτα 1 υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Motorcycle Traveller Avatar Image