Ουκρανία οδηγός GPS

Polonina Borzava
Ukraine > Ουκρανία > Ευρώπη
Απρίλιος 12, 2015 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

Mountain hike on meadows with motorcycle. Stones, mud, grass, blueberries, peak at 1600m, stones and mud again, and finally - vodka. Samogon. A lot of...


Motorcycle Traveller Avatar Image
Polonina Krasna
Ukraine > Ουκρανία > Ευρώπη
Απρίλιος 12, 2015 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

Another bike-hike in Ukrainian mountains, Karpaty. Heavily loaded bike is not always suitable for ride in mountains after heavy rain - mud, stones and deep ruts will show you things... Anyway, riding the meadows on the top of these mountains worth spending many hours by pushing the bike to the hill.


Motorcycle Traveller Avatar Image