Ρουμανία οδηγός GPS

Şaroş pe Târnaveur TO Sibiu
Transylvania > Ρουμανία > Ευρώπη
Αύγουστος 27, 2018 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

Nice winding rural road with low traffic


Motorcycle Traveller Avatar Image
  • AmnonRomano
  • Harley Davidson Super Glide Custom
  • σκορ: 13