Πολωνία οδηγός GPS

Motorcycle Traveller Avatar Image
Kraków - Dobczyce - Kraków
Małopolska > Πολωνία > Ευρώπη
Σεπτέμβριος 24, 2012 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Nad Jeziorsko
Łódzkie > Πολωνία > Ευρώπη
Αύγουστος 29, 2014 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Okolice Krakowa i kawa na polu golfowym w Paczótowicach
Małopolska > Πολωνία > Ευρώπη
Αύγουστος 31, 2012 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

Ciekawa trasa w okolicach Krakowa. Po drodze mo?na zatrzyma? si? w Paczó?towicach na polu golfowym i wypi? dobr? kaw?. Na trasie kilka odcinków z fajnymi zakr?tami. Par? z nich ?lepych. Mi?dzy Przegini? i Krzeszowicami oraz mi?dzy Kochanowem oraz Balicami po deszczu na drodze sporo b?ota. Po za tym asfalty raczej przyzwoite.


Motorcycle Traveller Avatar Image
Motorcycle Traveller Avatar Image