Δανία οδηγός GPS

Århus - Skanderborg
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Ιούλιος 21, 2014 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Assens - Sydfyn Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Νοέμβριος 2, 2008 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
From Holeby to Helsingborg
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Αύγουστος 24, 2017 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0

Part of a Trip around the Skagerrak. In the beginning nice little roads with some beautiful landscape, a short detour to the BMW dealer in Roskilde (I lost a screw from the windshield). Second part via the Oresund bridge. Was not as spectacular as I had expected. (and between Malmo and Helsingborg it is not nice to drive) Perhaps it would have been better to take the ferry from Helsingor.


Motorcycle Traveller Avatar Image
Herning - Vejle Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Οκτώβριος 31, 2008 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Ringkøbing Fjord Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Οκτώβριος 18, 2008 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0

A nice trip on mostly small roads


Motorcycle Traveller Avatar Image
Roundtrip Northern Sealand (Sjælland)
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Δεκέμβριος 3, 2012 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0

Beautiful trip, its a must try!!


Motorcycle Traveller Avatar Image
Motorcycle Traveller Avatar Image
Motorcycle Traveller Avatar Image
Touring Camp - Djursland Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Οκτώβριος 18, 2008 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

A very nice tour with base from Touring Camp


Motorcycle Traveller Avatar Image
Varde - Ringkjøbing Fjord
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Ιανουάριος 4, 2009 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Varde - Rømø - Lintrup tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Ιανουάριος 16, 2009 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Vildbjerg - Hjarbæk Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Οκτώβριος 18, 2008 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0

Mostly nice small roads


Motorcycle Traveller Avatar Image
Von Wees nach Hirtshals zur Fähre
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Φεβρουάριος 29, 2020 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0

Von Wees, haben wir die Autobahn genommen, da wir aus Erfahrungen wusten, dass in Dänemark auf den Landstrassen ein schnelles vorrankommen ist. In Hirtshals haben wir noch Zeit, also besuchten wie die Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg,


Motorcycle Traveller Avatar Image