Δανία οδηγός GPS

Århus - Skanderborg
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Ιούλιος 21, 2014 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Assens - Sydfyn Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Νοέμβριος 2, 2008 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
From Holeby to Helsingborg
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Αύγουστος 24, 2017 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0

Part of a Trip around the Skagerrak. In the beginning nice little roads with some beautiful landscape, a short detour to the BMW dealer in Roskilde (I lost a screw from the windshield). Second part via the Oresund bridge. Was not as spectacular as I had expected. (and between Malmo and Helsingborg it is not nice to drive) Perhaps it would have been better to take the ferry from Helsingor.


Motorcycle Traveller Avatar Image
Herning - Vejle Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Οκτώβριος 31, 2008 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Ringkøbing Fjord Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Οκτώβριος 18, 2008 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0

A nice trip on mostly small roads


Motorcycle Traveller Avatar Image
Roundtrip Northern Sealand (Sjælland)
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Δεκέμβριος 3, 2012 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0

Beautiful trip, its a must try!!


Motorcycle Traveller Avatar Image
Motorcycle Traveller Avatar Image
Motorcycle Traveller Avatar Image
Touring Camp - Djursland Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Οκτώβριος 18, 2008 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0

A very nice tour with base from Touring Camp


Motorcycle Traveller Avatar Image
Varde - Ringkjøbing Fjord
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Ιανουάριος 4, 2009 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Varde - Rømø - Lintrup tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Ιανουάριος 16, 2009 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0


Motorcycle Traveller Avatar Image
Vildbjerg - Hjarbæk Tour
Denmark > Δανία > Ευρώπη
Οκτώβριος 18, 2008 - 3 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα3.0

Mostly nice small roads


Motorcycle Traveller Avatar Image