Μπουτάν οδηγός GPS

Road of the Thunder Dragon (Samdrup Jhongkar-Trashigong)
Bhutan > Μπουτάν > Ασία
Νοέμβριος 4, 2008 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0

Only for those who like adventure journey. Never think that youll find a restaurant along the road...If you meet 5 cars in a day, youre lucky coz thats maximum amount you that can see. Bring tents and cooking equipment, you may need it. Extraordinary scenery, its good for nature lovers...Just try and you know what I mean...Have a greats adventure !!!


Motorcycle Traveller Avatar Image
The Road of the Thunder Dragon
Bhutan > Μπουτάν > Ασία
Νοέμβριος 4, 2008 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0

Only for those who like adventure. Never think that youll find a restaurant along the road... If you meet 5 cars in a day, youre lucky coz you see maximum amount you can meet. Bring tents and cooking equipment, you may need it. Extraordinary scenery, its good for nature lovers...Have a greats adventure...Just try it and you know what I mean !!!


Motorcycle Traveller Avatar Image