Γεωργία - 4 Δρόμοι για μοτοσυκλέτα

Minnor Caucasus 1 : Batumi - Akhaltsikhe

Georgia > Γεωργία > Ασία
Ιούνιος 30, 2014 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0
An amazing route, including 40km dirt road in high altitude....great scenery of minnor Caucasus

Δρόμοι για μοτοσυκλέτα 1 υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Motorcycle Traveller Avatar Image

Minor Caucasus 2 : Akhaltsikhe - Akhaljkalaki

Georgia > Γεωργία > Ασία
Ιούνιος 30, 2014 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0
Great pleasant road with very good scenery accompanied by river flow, also this routing includes some very interesting landmarks

Δρόμοι για μοτοσυκλέτα 1 υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Motorcycle Traveller Avatar Image

Telavi - Tbilisi

Georgia > Γεωργία > Ασία
Ιούνιος 30, 2014 - 4 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα4.0
A wonderful road from Telavi to Tbilisi, mountain pass with great scenery and good asphalt

Δρόμοι για μοτοσυκλέτα 1 υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Motorcycle Traveller Avatar Image

Zugdidi - Mestia

Georgia > Γεωργία > Ασία
Ιούνιος 30, 2014 - 5 βαθμολογία διαδρομή αστέρων Δρόμος για μοτοσυκλέτα5.0
Amazing landscape, Great Alpine road with lots of scenery....take care in blind turns, lots of cows everywhere. Best for On&Off bikes

Δρόμοι για μοτοσυκλέτα 1 υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες
Motorcycle Traveller Avatar Image